ŽDU

Partneri a podporovatelia

ŽU

Žilinská univerzita je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách a celouniverzitných študijných programoch vzdeláva 8150 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti vedy a výskumu je naša univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí.

Martel Power

Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Navyše je náš profesionálny personál schopný rýchleho a efektívneho riešenia Vašej zákazky. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť. Hlavné činnosti - výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo, montáž optických trás.

Žilina

ŽILINA je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky. Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie. Mesto však nie je len centrom automobilovej výroby, ale spolu s regiónom Horné Považie zaujímavou turistickou destináciou. Sídli tu Žilinská univerzita a od roku 2008 Žilinská diecéza. V poslednom období vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a konferenčného cestovného ruchu.

Ekono-print

Spoločnosť Ekono-Print s.r.o. bola založená v roku 2001. Od svojho vzniku pôsobíme na trhu v oblasti dovozu a vývozu výroby, distribúcie a potlače reklamných a darčekových predmetov, využívame kapacity ofsetovej tlačiarne a pôsobíme na mediálnom trhu. Veľmi veľký dôraz kladieme pri každej zákazke na profesionalitu a kreativitu. Pri realizácií zákaziek úzko spolupracujeme s našimi externými pracovníkmi. Patria medzi nich profesionálny fotograf, prekladatelia a korektori odborných textov, dizajnéri, aranžéri...

KLS

Spoločnosť bola založená v r. 1991. Spolupracuje s 20 výrobnými závodmi na výrobu nábytku, drevárskych výrobkov, kancelárskych stoličiek, drevených stoličiek, kovových regálov, kovového nábytku a kovových doplnkov. Spoločnosť KLS so svojimi partnerskými závodmi pracuje holdingovým spôsobom. Spoločnosť vo svojej réžii zabezpečuje prieskum trhu a obchodné aktivity smerujúce ku zariaďovaniu veľkých investičných celkov a následne kontrolu výrobného procesu po stránke kvalitatívnych a úžitkových vlastností požadovaného. Partnerské výrobné závody zabezpečujú všetko od technickej prípravy výroby až po samotnú výrobu požadovaného nábytku. Na dodaný tovar dáva spoločnosť dlhoročnú záruku, pričom garantuje 10 ročný pozáručný servis na dodaný nábytok.

Lamitec

Spoločnosť Lamitec, spol. s r.o. bola založená v roku 1993 so zameraním na distribúciu kancelárskej viazacej, laminovacej a skartovacej techniky. Medzi najdôležitejšie princípy, ktorými sa spoločnosť riadila a stále riadi, patrí lojalita voči zákazníkom, zamestnancom a dodávateľom. V súčasnosti spoločnosť Lamitec, spol. s r.o. spolupracuje so všetkými významnými slovenskými a zahraničnými výrobcami v odvetví kancelárskych potrieb, aby sme vedeli pokryť široké potreby klientov. Centrálny sklad spoločnosti sa nachádza v Bratislave. Ponúka viac ako 8000 skladových položiek s možnosťou dodávky do 24 hodín po celom území SR.

Lamitec

Už 19 rokov robíme spoločne radosť Vám aj Vašim blízkym. Spoločnosť Albi s.r.o. je jedným z popredných výrobcov a predajcov komplexného sortimentu darčekov, blahoželaní, spoločenských hier a darekového balenia na Slovensku aj v zahraničí. Našim cieľom je ponúknuť zákazníkom vhodný darček pre akúkoľvek príležitosť. Pridanou hodnotou je originalita našich darčekov a osobné venovanie, ktoré nájdete na veľkej časti našich produktov.