ŽDU

Partneri a podporovatelia

ŽU

Žilinská univerzita je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách a celouniverzitných študijných programoch vzdeláva 8150 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti vedy a výskumu je naša univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí.

Žilina

ŽILINA je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky. Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie. Mesto však nie je len centrom automobilovej výroby, ale spolu s regiónom Horné Považie zaujímavou turistickou destináciou. Sídli tu Žilinská univerzita a od roku 2008 Žilinská diecéza. V poslednom období vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a konferenčného cestovného ruchu.

Ekono-print

Spoločnosť Ekono-Print s.r.o. bola založená v roku 2001. Od svojho vzniku pôsobíme na trhu v oblasti dovozu a vývozu výroby, distribúcie a potlače reklamných a darčekových predmetov, využívame kapacity ofsetovej tlačiarne a pôsobíme na mediálnom trhu. Veľmi veľký dôraz kladieme pri každej zákazke na profesionalitu a kreativitu. Pri realizácií zákaziek úzko spolupracujeme s našimi externými pracovníkmi. Patria medzi nich profesionálny fotograf, prekladatelia a korektori odborných textov, dizajnéri, aranžéri...

Lamitec

Spoločnosť Lamitec, spol. s r.o. bola založená v roku 1993 so zameraním na distribúciu kancelárskej viazacej, laminovacej a skartovacej techniky. Medzi najdôležitejšie princípy, ktorými sa spoločnosť riadila a stále riadi, patrí lojalita voči zákazníkom, zamestnancom a dodávateľom. V súčasnosti spoločnosť Lamitec, spol. s r.o. spolupracuje so všetkými významnými slovenskými a zahraničnými výrobcami v odvetví kancelárskych potrieb, aby sme vedeli pokryť široké potreby klientov. Centrálny sklad spoločnosti sa nachádza v Bratislave. Ponúka viac ako 8000 skladových položiek s možnosťou dodávky do 24 hodín po celom území SR.

Lamitec

Už 19 rokov robíme spoločne radosť Vám aj Vašim blízkym. Spoločnosť Albi s.r.o. je jedným z popredných výrobcov a predajcov komplexného sortimentu darčekov, blahoželaní, spoločenských hier a darekového balenia na Slovensku aj v zahraničí. Našim cieľom je ponúknuť zákazníkom vhodný darček pre akúkoľvek príležitosť. Pridanou hodnotou je originalita našich darčekov a osobné venovanie, ktoré nájdete na veľkej časti našich produktov.