ŽDU

Zahájenie ŽDU 2017

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že v poradí už 13. ročník Žilinskej detskej univerzity (ŽDU), ktorú organizuje Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou a Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v dňoch:

od 10. 7. 2017 do 14. 7. 2017

bude otvorený 10. 7. 2017 ráno o 8:00 h v areáli Žilinskej univerzity v Žiline v aule PA0A1 (pôvodné označenie aula VD1), Univerzitná 1 (Veľký diel) (mapa UNIZA).

Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste priviedli svoje dieťa v čase od 7:30 – 7:55 h a aspoň jeden z rodičov sa zúčastnil krátkej inštruktáže počas otvorenia ŽDU. Deti budú oboznámené s organizačnými, bezpečnostnými pokynmi a rozvrhom vyučovania.

  • Zoznam prijatých uchádzačov na kurz Bakalárik (DOCX) (PDF)
  • Zoznam prijatých uchádzačov na kurz Inžinierik (DOCX) (PDF)
  • Rozvrh priebehu ŽDU, farerbná verzia (DOC) (PDF)
  • Rozvrh priebehu ŽDU, čiernobiela verzia (DOC) (PDF)

Veríme, že pripraveným projektom podnietime záujem Vašich detí o technické disciplíny a týždňom stráveným v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline vyplníme Vašim deťom voľný čas počas prázdnin.