Žilinská detská univerzita

ŽDU
Duef1
Absolventi ŽDU 2017
Duef2
Prednášky, ŽDU 2017
Duef2
Hričovské letisko, ŽDU 2017
Duef3
Na vlakových cvičeniach, ŽDU 2015
Duef4
Na Hričovskom letisku, ŽDU 2015
Duef5
Krajina vĺn, ŽDU 2014
Duef2
Promócie, ŽDU 2017
Duef2

REKTOR ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

v spolupráci s

FAKULTOU ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

a pedagógmi Žilinskej univerzity v Žiline
ponúkajú Vašim deťom možnosť
v dňoch

od 8. 7. 2019 do 12. 7. 2019

absolvovať

pätnásty ročník
Žilinskej detskej univerzity
v Žiline

pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom "bakalárik" a "inžinierik"

Prihlasovanie na ŽDU 2019 pre kurz "Bakalárik" aj "Inžinierik" bude spustené dňa
01. 04. 2019 o 10:00 a potrvá 24 hodín.

V prípade veľkého záujmu detí nebude možné opakovane vyhovieť tým záujemcom, ktorí už raz kurz "bakalárik" alebo "inžinierik" absolvovali. Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí doposiaľ ŽDU neabsolvovali.
Podmienkou prijatia na kurz "inžinierik" je absolvovanie kurzu "bakalárik"!
Výška účastníckeho poplatku bola stanovená na 108 €.

Pripojte sa k nám a sledujte nás aj na našej Facebook stránke na ktorej sa vždy dozviete najnovšie informácie a v predstihu sa budete môcť dostať k rôznym zákulisným materiálom, fotkám a videám. Neoľutujete :-)