ŽDU

Diplomové práce inžinierikov 2006

Ako najlepšie vypracované a odprezentované diplomové práce inžinierikov boli vybrané tieto následovné:

diplomová práca o ponorke Obr. 1. Diplomová práca: Vysvetliť, prečo sa ponorená ponorka môže vynoriť a ponorená loď nie.
(autor: Matej Turcel)
dobrodružstvo kuchynskej soli
dobrodružstvo kuchynskej soli Obr. 2. Diplomová práca: Dobrodružstvo kuchynskej soli (stanovenie množstva soli v zmesi piesok - soľ)
(autor: Michaela Mária Hanzelová)
rozoznanie uvareného vajíčka od surového Obr. 3. Diplomová práca: Ako sa dá (bez rozbitia) rozoznať uvarené vajíčko od surového
(autor: Pavol Franek)
Naspäť