ŽDU

Diplomové práce inžinierikov 2007

Ako najlepšie vypracované a odprezentované diplomové práce inžinierikov boli na Žilinskej detskej univerzite pre rok 2007 vybrané tieto následovné:

prečo na vode plávajú aj ťažké predmety Obr. 1. Diplomová práca: Prečo na vode plávajú aj ťažké predmety?
(autor: Jakub Martin Adamkovič)
prečo je lepšie variť s pokrievkou Obr. 2. Diplomová práca: Prečo je lepšie variť s pokrievkou?
(autor: Michal Holečko)
prečo je deň a noc Obr. 3. Diplomová práca: Prečo je deň a noc?
(autor: Kristína Hajduková)
Naspäť