ŽDU

Diplomové práce inžinierikov 2008

Ako najlepšie vypracované a odprezentované diplomové práce inžinierikov na Žilinskej detskej univerzite pre rok 2008 vybrala komisia v zložení: doc. Ing. Eva Tillová, PhD., Ing. Peter Nagy, RNDr. Viera Zatkalíková a RNDr. Jzef Kúdelčík, PhD. tieto následovné:

Experimentálne určenie osi valcovej šošovky Obr. 1. Diplomová práca: Experimentálne určenie osi valcovej šošovky
(autor: Adam Čvirik)
Prečo sa na povrchu vody môžu udržať aj ťažké predmety? Obr. 2. Diplomová práca: Prečo sa na povrchu vody môžu udržať aj ťažké predmety?
(autor: Kristiánko Hockicko)
prečo je deň a noc Obr. 3. Diplomová práca: Prečo je na Zemi deň a noc a koľko trvá noc na Mesiaci?
(autor: Daniela Brezániová)

Špeciálnou cenou dekana Elektrotechnickej fakulty boli odmenené nasledujúce dve práce:

Ako vyzerá Zem z Mesiaca v rôznych časoch? Ako vyzerá Zem z Mesiaca v rôznych časoch? Ako vyzerá Zem z Mesiaca v rôznych časoch? Obr. 4. Diplomová práca: Ako vyzerá Zem z Mesiaca v rôznych časoch?
(autor: Ema Gerliciová)
Vplyv tvrdosti vody na prací účinok mydla Vplyv tvrdosti vody na prací účinok mydla Obr. 5. Diplomová práca: Vplyv tvrdosti vody na prací účinok mydla
(autor: Barbora Müllerová)
Teplota vody vo vetre a v bezvetrí Teplota vody vo vetre a v bezvetrí Teplota vody vo vetre a v bezvetrí Teplota vody vo vetre a v bezvetrí Obr. 6. Teplota vody vo vetre a v bezvetrí
(autor: Kristína Šeligová)
Záchrana ľudí pri požiari Záchrana ľudí pri požiari Obr. 7. Záchrana ľudí pri požiari
(autor: Tomáš Partman)
Experimentálne určenie hrúbky drôtu pomocou svetla Obr. 8. Experimentálne určenie hrúbky drôtu pomocou svetla
(autor: Tomáš Turčan)
Kde sa zrazia dvaja korčuliari? Obr. 9. Kde sa zrazia dvaja korčuliari?
(autor: Samuel Škoda)
Dá sa rušiť batériou signál rádia? Obr. 10. Dá sa rušiť batériou signál rádia?
(autor: Katka Krbilová)
Prečo sa potopená loď nemôže vynoriť ale ponorená ponorka áno? Obr. 11. Prečo sa potopená loď nemôže vynoriť ale ponorená ponorka áno?
(autor: Miško Kvaššay)
Prečo severná ručička kompasu ukazuje na južný pól Zeme? Obr. 12. Prečo severná ručička kompasu ukazuje na južný pól Zeme?
(autor: Peter Sakala)
Dobrodružstvo kuchynskej soli Obr. 13. Dobrodružstvo kuchynskej soli
(autor: Veronika Machová)
Moment sily na ramene páky Obr. 14. Moment sily na ramene páky
(autor: Ján Gašper)
Ako ďaleko je búrka Obr. 15. Ako ďaleko je búrka
(autor: Matej Šindel)
Ako vlastnosť roztoku ovplyvňuje elektrický prúd v roztoku Obr. 16. Ako vlastnosť roztoku ovplyvňuje elektrický prúd v roztoku
(autor: Terézia Moravčíková)
Ako závisí nadľahčovanie telesa vo vode od hĺbky ponoru Obr. 17. Ako závisí nadľahčovanie telesa vo vode od hĺbky ponoru
(autor: Lukáš Kamenišťák)
Ako sa dá vyhrať v lotérii Ako sa dá vyhrať v lotérii Obr. 18. Ako sa dá vyhrať v lotérii
(autor: Milan Pagáč)
Čo dokáže hasičská technika Obr. 19. Čo dokáže hasičská technika
(autor: )
Meranie dĺžky, rozmerov laserom Obr. 20. Meranie dĺžky, rozmerov laserom
(autor: Dávid Backa)
Ako môžeme rozložiť svetlo Ako môžeme rozložiť svetlo Obr. 21. Ako môžeme rozložiť svetlo
(autor: Terézia Debnárová)
Aké chemické prvky obsahuje vaječný bielok Obr. 22. Aké chemické prvky obsahuje vaječný bielok
(autor: Jakub Suriak)
Prečo je lepšie používať pri varení pokrievku Obr. 23. Prečo je lepšie používať pri varení pokrievku
(autor: V. Betáková)
Prečo spadne fľaša zo stola, keď brzdí vlak? Obr. 24. Prečo spadne fľaša zo stola, keď brzdí vlak?
(autor: Dávid Komolík)
Čo sa stane so vzduchom v striekačke, keď ju stlačíme? Obr. 25. Čo sa stane so vzduchom v striekačke, keď ju stlačíme?
(autor: Michaela Adamusová)
Magnet a elektromagnet Magnet a elektromagnet Magnet a elektromagnet Obr. 26. Magnet a elektromagnet
(autor: Richard Musil)
Naspäť