ŽDU

Prednášky na Detskej univerzite

Na Žilinskej detskej univerzite sú deťom ponúknuté nasledujúce prednášky a cvičenia:

dino

Prednášky bývajú doplnené praktickými ukážkami buď priamo počas prednášky alebo cvičeniami v laboratóriách fakulty a počítačových učebniach. Harmonogram každého dňa je zložený z 3 dopoludňajších prednášok v trvaní 45 minút s 15-minútovými prestávkami. Po bloku prednášok nasleduje 2-hodinová prestávka na obed. Po obednej prestávke sú pre deti pripravené exkurzie do vybraných laboratórií, kde vidia praktické ukážky a experimenty doplňujúce dopoludňajší program. Časť popoludňajšieho programu deti trávia v počítačových učebniach EF, kde sú pre ne pripravené počítačové hry dopĺňajúce cvičenia k prednáškam a v prípade priaznivého počasia aj hry na športoviskách Žilinskej univerzity.