ŽDU

Ako sa riadi vlak?

1 ČO JE VLAK

Ľudia si už v dávnej minulosti skrotili najrôznejšie zvieratá, aby nemuseli chodiť pešo. Neskôr vymysleli dopravné prostriedky, ktoré im uľahčili prepravu z jedného miesta na druhé a pomocou ktorých sa prepravovali nielen ľudia ale aj rôzne náklady. A tak sa dnes môžeme odviezť autom alebo autobusom po ceste, loďou po vode, vlakom po koľajniciach alebo lietadlom vzduchom.

osobný vlak Obr. 1 Osobný vlak
nákladný vlak Obr. 2 Nákladný vlak

Vlaky môžu voziť ľudí alebo tovar. Ľudí vozia osobné vlaky, tovar vozia nákladné vlaky. Vlak je vždy zložený z rušňa a vozňov.

2 AKÉ RUŠNE POZNÁME

Podľa toho akou energiou sa poháňa rušeň a celý vlak sa dnes môžeme stretnúť s takýmito druhmi rušňov:

motorový rušeň Obr. 3 Motorový rušeň
elektrický rušeň Obr. 4 Elektrický rušeň
parný rušeň Obr. 5 Parný rušeň

3 AKO SA RIADI VLAK


Vlak riadi rušňovodič ovládaním rušňa. Jazda vlaku sa na rušni ovláda meničom smeru, ktorým rušňovodič určuje, ktorým smerom sa bude rušeň a celý vlak pohybovať, tzv. riadiacim kontrolérom, ktorým sa rušňu dávajú povely na jazdu vlaku a brzdičom, ktorým sa dávajú povely na brzdenie vlaku. Okrem týchto ovládacích prvkov má rušňovodič v kabíne množstvo ďalších ovládačov a k nim prislúchajúcich indikátorov, kontrolných ukazovateľov a žiaroviek. Na motorových rušňoch sa kontrolérom ovládajú otáčky naftového motora regulovaním množstva nafty, ktorá bude dodávaná motoru. Na elektrických rušňoch sa riadiacim kontrolérom reguluje množstvo elektrickej energie, ktoré sa dodá do elektromotorov poháňajúcich rušeň.

kabína rušňovodiča Obr. 6 Kabína rušňovodiča

Ak chceme vlak zastaviť, musí rušňovodič použiť brzdič. Ale vlak brzdí trocha inak ako osobné auto. Vo vlaku sú brzdy ovládané zmenou tlaku vzduchu. Všetky vozne sú medzi sebou navzájom a s rušňom spojené potrubím (hrubými gumenými hadicami), do ktorého rušeň počas jazdy vháňa vzduch. Keď vzduch v tomto potrubí má dostatočný tlak, brzdy všetkých vozňov prestanú brzdiť. Keď rušňovodič potrebuje vlak spomaliť alebo zastaviť, pomocou brzdiča vypustí trocha vzduchu z brzdového potrubia. V potrubí poklesne tlak a všetky vozne začnú brzdiť.

časti brzdového systému na nákladnom vozni Obr. 7 Časti brzdového systému na nákladnom vozni

4 KTO DÁVA PRÍKAZY RUŠŇOVODIČOVI

Rušňovodič riadi jazdu vlaku podľa cestovného poriadku a podľa návestí, ktoré mu dávajú návestidlá umiestnené vedľa trate. Návestidlá informujú rušňovodiča napríklad o predpísanej rýchlosti alebo sklone trate. Tiež mu svietením červeného svetla prikazujú zastaviť alebo svietením žltého alebo zeleného svetla dovoľujú pokračovať v jazde. Svetelné návestidlá pri trati sú ovládané riadiacim systémom, ktorý sa nazýva zabezpečovacie zariadenie. V železničných staniciach ho ovláda výpravca, na tratiach medzi stanicami pracuje zväčša automaticky.

Výpravcu poznáme podľa červenej čiapky, keď pomocou výpravky dovoľuje odchod osobným vlakom. Prácou výpravcu však nie je len v červenej čiapke zapískať a vypraviť vlak. Omnoho dôležitejšia je jeho práca, ktorú cestujúci nevidia. Výpravca pomocou zabezpečovacieho zariadenia ovláda výhybky a návestidlá. Určí odkiaľ a kam má vlak ísť a zabezpečovacie zariadenie skontroluje podmienky pre bezpečnú jazdu vlaku. Podľa potreby dá príkazy na prestavenie výhybiek, cez ktoré bude prechádzať vlak - výhybky sa ovládajú pomocou takzvaných prestavníkov, ktoré nielen ovládajú, ale aj kontrolujú polohu pohyblivej časti výhybky. Ak sú splnené všetky podmienky pre bezpečnú jazdu vlaku, logika rozsvietením svetiel na návestidlách dovolí jazdu vlaku. Súčasne cez koľajnice prenáša informáciu aj na rušeň tak, aby rušňovodič aj pri zlej viditeľnosti vedel, aké príkazy dostal. Počas prejazdu vlaku logika kontroluje, kde sa vlak práve nachádza a podľa tejto informácie vie, kedy má na návestidle opäť rozsvietiť červené svetlo alebo kedy má zatvoriť alebo otvoriť závory na železničnom priecestí.

činnosť zariadenia v stanici Obr. 8 Činnosť zariadenia v stanici

Konštrukcia zabezpečovacích zariadení sa vyvíjala podobne ako u ostatných zariadení na železnici. Prvé typy zabezpečovacích zariadení mali logiku realizovanú mechanickým spôsobom. Výhybky a návestidlá sa ovládali pomocou veľkých pák. Najmä práca výhybkára bola ťažká, pretože pomocou pák priamo ovládal výhybky a návestidlá.

mechanické zariadenie Obr. 9 Mechanické zariadenie

Dnes sa mechanické systémy nahradzujú zariadeniami elektrickými. Obsluha zariadenia je jednoduchšia a zariadenie pracuje rýchlejšie a bezpečnejšie. Najnovšie systémy sú ovládané počítačom. Moderné elektrické systémy dovoľujú z jedného miesta ovládať a kontrolovať dopravu v celých úsekoch. Tak napríklad dispečer môže napríklad z Bratislavy kontrolovať a riadiť pohyb vlakov v úseku zo Žiliny do Rajca či z Bratislavy až po Žilinu.

počítačové pracovisko výpravcu Obr. 10 Počítačové pracovisko výpravcu
pracovisko dispečera Obr. 11 Pracovisko dispečeraNaspäť