ŽDU

Ako sa veci hýbu

Svet je plný vecí a tie veci sa hýbu. Všetky. Hýbu sa guličky, autá, zvieratá, lode, vlaky ... Ale i moria a hory. I svetadiely. Tak napríklad Amerika sa vzďaľuje od Európy rýchlosťou asi 1 m za rok.
Pohyby vecí môžu byť rôzne - pomalé, rýchle, krúživé, veci sa môžu vznášať, plávať, guľať ... Napriek tomu ako rôznorodé sú pohyby vecí, všetky pohyby sa dajú vysvetliť (popísať) pomocou niekoľkých pravidiel (zákonov). Tie pravidlá sú neuveriteľne jednoduché. A napriek tomu trvalo niekoľko tisícročí kým ľudstvo tie pravidlá objavilo. A pritom sa podieľali na tom takí géniovia ako bol Kopernik, Kepler, Galileo, Newton.
My si dnes o tých pravidlách povieme. Sú to nasledovné pravidlá:


1) Veci sa samé od seba nezastavia ani neurýchlia. A ani (samé od seba) nezmenia smer svojho pohybu. Na to, aby sa veci pohli, alebo zastavili je treba aby na ne pôsobilo iné teleso.


Vidieť to môžeme na napríklad na korčuliaroch - keď ich niekto postrčí, tak idú až kým ich niečo nezastaví.

korčuliari Obr. 1 Pohyb korčuliara

Podobne guľa na rovnej podložke (s malým trením).

pohyb gule bez trenia Obr. 2 Pohyb gule s malým trením

Guľa narážajúca na zavesené prekážky sa postupne spomalí, a nakoniec sa zastaví.

pohyb gule s trením Obr. 3 Pohyb gule s trením

Čím viac (čím silnejšie) pôsobíme, tým ľahšie telesá menia svoju rýchlosť.

Rôzne pôsobenie síl - rôzna zmena rýchlosti Obr. 4 Rôzne pôsobenie síl - rôzna zmena rýchlosti

Čím je teleso "väčšie" (ťažšie), tým ťažšie mení svoju rýchlosť.

súvis zmeny rýchlosti a hmotnosti telesa Obr. 5 Ťažšie telesá ťažšie menia rýchlosť

Ľahká guľa narážajúca na zavesené prekážky sa zastaví na kratšej vzdialenosti

pohyb ľahšej a ťažšej gule Obr. 6 Pohyb ľahšej a ťažšej gule

2) Aj na to, aby telesá menili smer pohybu je potrebné aby na ne pôsobili iné telesá.

prak a pružina >Obr. 7 Prak a guľka na pružine

3) Tým, že jedno teleso pôsobí na druhé, tým to nekončí - to druhé teleso rovnako silno (ale na druhú stranu) pôsobí na to prvé teleso.


Príklady:

vzájomné pôsobenie Obr. 8 Dva magnety v závese, magnet a guľka v závese

Odstrkuje sa navzájom a prvý odstrkuje druhého no výsledok je ten istý - pohnú sa vždy obaja.

vzájomné pôsobenie telies Obr. 9 Odstrčenie dvoch ľudí na korčuliach
ráz korčuliarov a guličiek Obr. 10 Ráz dvoch ľudí na korčuliach a ráz dvoch guličiek
ráz korčuliarov a guličiek rôznych hmotností Obr. 11 Ráz dvoch ľudí na korčuliach a ráz dvoch guličiek - rôzne hmotnosti

Pohon odhadzovaním je podstata raketového pohonu, ale i pohonu lodí a lietadiel.

pohon odhadzovaním Obr. 12 Pohon odhadzovaním

Pohon "chytaním" je princíp (podstata) turbín.

pohon chytaním (brzdením) Obr. 13 Pohon chytaním (brzdením)
Naspäť