ŽDU

Čísla ktoré sa menia

Označme cenu lístku na vlak nejakým písmenom. Aby sa to dobre pamätalo, zvoľme c (cena).
Deti, povedzte mi aká je cena lístka? 8 (Sk), 34, 45, 230 ...

graf1 Obr. 1 Stĺpiky koruniek podľa ceny na rôzne vzdialenosti

To všetko môže byť pravda. Dokonca súčasne. Ale nie jedného lístku. Cena lístku závisí od toho, na akú je vzdialenosť. Preto píšeme c(vzdialenosť) alebo iba c(l) (písmeno l často označuje vzdialenosť).

grag2 Obr. 2 Ako závisí cena lístku od vzdialenosti

Nakreslime si iný obrázok:

graf3 Obr. 3 Dĺžka dieťaťa (hovorí sa "výška", ale malé deti nestoja, tak radšej dĺžka) v závislosti od jeho veku

Otázky: O koľko narástlo dieťa za jeden mesiac? (keď malo pol roka, tri roky ....?) Ukážte na obrázku, kedy rástlo najrýchlejšie.

Ešte jeden príklad:

graf4 Obr. 4 Skok delfína - dráha (závislosť jednej súradnice od druhej, výšky od času a závislosť jeho vzdialenosti od času)

Tá červená čiara ukazuje, ako bol delfín vysoko (alebo hlboko) vtedy, keď bol v rôznych vzdialenostiach od okraja bazénu. Takú čiaru menujeme "tvar dráhy" delfína. Je to čiara, po ktorej naozaj išiel (plával, letel).

Mohli by sme nakresliť čiaru, ktorá by ukazovala ako vysoko bol v jednotlivých časoch. Mohli by sme ale nakresliť i čiaru, ktorá ukazuje ako ďaleko (od okraja bazénu) bol v ktorom čase.

Keď nebudeme kresliť, ako ďaleko bol delfín od okraja bazénu, ale ako ďaleko bol vlak od Bratislavy v tom či v onom čase, tak by sme vlastne nakreslili cestovný poriadok toho vlaku.

graf5 Obr. 5 Cestovný poriadok vlaku

Keď je vlakov viac, tak graf bude mať viac čiar. Pre dva vlaky to je napríklad:

graf6 Obr. 6 Cestovný poriadok pre dva vlaky
Naspäť