ŽDU

Ako vyzerá naše telo z vnútra

Vďaka množstvu rôznych prístrojov môže lekár pozorovať vaše telo zvnútra, vidieť, ako vám bije srdiečko, ako vyzerá vaše bruško, keď ste zjedli niečo pokazené a podobne. Táto prednáška vám povie niečo o vyšetrovaní chorôb pomocou zobrazovacích lekárskych prístrojov. Prístroje fungujú tak, že vysielajú rôzne druhy vĺn do nášho tela a zaznamenávajú obraz v podobe snímky. Tieto vlny môžu byť elektrické aj mechanické, záleží na druhu prístroja, ktorým vyšetruje lekár pacienta.

Z čoho sa skladá ľudské telo?

Telo každého z nás je zložené z miliónov malých čiastočiek, ktoré nazývame bunky. Telo obsahuje bunky, ktoré majú rôzne úlohy. Tie, ktoré majú rovnaké úlohy sa navzájom podobajú a tvoria tímy, ktoré sa nazývajú tkanivá (kožné tkanivo, svalové tkanivo atď.), tkanivá tvoria zas celé väčšie súbory orgány a ich sústavy. Základom a najväčšou oporou tela je kostra, ktorá chráni dôležité vnútorné orgány (napr. lebka chráni mozog).

Tkanivá v tele Obr. 1 Tkanivá v tele
Ľudské telo - kostra a vnútorné orgány Obr. 2 Ľudské telo - kostra a vnútorné orgány

Jedným z najdôležitejších orgánov v našom tele je srdce, keby sme ho nemali, nemohli by sme žiť. Viete ako vlastne vyzerá vaše srdce? Aj to nám pomôže zistiť lekársky prístroj.

Vyšetrovanie chorôb pomocou lekárskych prístrojov

Choroba je stav, keď sa dlhšie necítime dobre a je spôsobená "poruchou" niektorého orgánu alebo jeho časti v našom tele. Aby lekári mohli takéto choroby liečiť, potrebujú vedieť, v ktorom mieste sa tá "porucha" nachádza. Zisťujú to pomocou rôznych prístrojov, napríklad pomocou röntgenu. Röntgen je zariadenie, ktoré vysiela také lúče, ktoré prechádzajú cez ľudské telo a po dopade na špeciálnu "obrazovku" vytvoria obraz vyšetrovaného človeka, ktorý sa podobá na tieňový obraz, ale s tým, že tie tiene nie sú úplne tmavé, a tak sa dajú vidieť i tie časti tela, ktoré sú "zakryté" inými časťami.

Röntgen presvieti naše telo Obr. 3 Röntgen presvieti naše telo

Ale taký obraz je plochý a nedá sa na ňom vidieť či to miesto, ktoré potrebujú vidieť je vpredu, v prostriedku alebo vzadu. Keby sa však urobilo viac röntgenových snímkov v rôznych vzdialenostiach za sebou, dala by sa z nich pozorovať väčšia časť tela a usporiadanie jednotlivých orgánov v priestore. Podobne ako to je pri pozeraní sa dvomi očami. Pre röntgenové lúče sú časti nášho tela čiastočne priehľadné, preto určenie usporiadania jednotlivých častí v priestore je veľmi zložité a dlho by trvalo. Našťastie dnes existujú počítače, ktoré vedia v krátkom čase vyriešiť i veľmi zložité úlohy. A tak spojením počítača a röntgenu sa podarilo vytvoriť zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť priestorový obraz vnútra ľudského tela - počítačový tomograf - CT-čko (computer tomograf).

CT prístroj zobrazí naše telo zvnútra Obr. 4 CT prístroj zobrazí naše telo zvnútra

Naše telo môžeme pozorovať z troch rôznych strán (z boku, spredu a zhora nadol , obr. 4).

Lekárske prístroje dokážu z rôznych strán zobraziť napr. našu hlavu zvnútra. Kosti sú väčšinou zobrazené najsvetlejšou farbou. Nie všetky tomografy využívajú röntgenové lúče. Sú i také, ktoré vytvárajú obraz vnútra pomocou magnetických vlastností niektorých látok. Presnejšie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) - to je zložitý jav, o ktorom sa budete učiť niekedy na "dospelej" univerzite. Tieto tomografy zobrazujú vnútro akoby v jednotlivých rezoch (obr. 5). Vedia ich však urobiť veľa vedľa seba, takže sa dá podľa nich urobiť priestorový obraz nášho vnútra.

Obrázky hlavy z CT prístroja z troch strán Obr. 5 Obrázky hlavy z CT prístroja z troch strán
Obrázky kolena a hrudníka z MRI prístroja Obr. 6 Obrázky kolena a hrudníka z MRI prístroja

Jeden z prístrojov, ktoré sa požívajú na vyšetrovanie nášho tela je aj sonograf. Tento prístroj vysiela aj prijíma mechanické vlny, ktoré nazývame aj ultrazvukové. Ultrazvukové vlny už nepočujeme, nenachádzajú sa v rozsahu počuteľnosti, ale vlastnosťami sú podobné ako počuteľné zvukové. Na základe odrazov týchto vĺn od jednotlivých druhov tkanív (od každého tkaniva sa odrážajú vlny inak), vytvorí sonograf obraz. Sonograf alebo ultrazvuk sa najviac využíva v tehotenstve pri vyšetrovaní dieťatka v brušku matky, ale má aj iné využitie a to pri vyšetrovaní srdca a iných vnútorných orgánov.

Bábätko vnútri matkinho bruška zobrazené sonografom Obr. 7 Bábätko vnútri matkinho bruška zobrazené sonografom

Je dobré poznať naše telo a to aj bez toho, aby vás musel lekár operovať, stačí, že použije niektorý zo zobrazovacích lekárskych prístrojov, o ktorých ste sa aj v tejto časti dozvedeli niečo viac. Naše telo je veľmi zaujímavé, a preto ho treba len skúmať, a tým predchádzať rôznym chorobám, napríklad pomocou röntgenu, CT, magnetickej rezonancie alebo sonografu.
Naspäť