Žilinská detská univerzita

ŽDU

REKTOR ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

v spolupráci s

FAKULTOU ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

a pedagógmi Žilinskej univerzity v Žiline
ponúkajú Vašim deťom možnosť
v dňoch

od 11. 7. 2022 do 15. 7. 2022

absolvovať

osemnásty ročník
Žilinskej detskej univerzity
v Žiline

pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom "bakalárik" a "inžinierik"

Prihlasovanie na ŽDU 2022 pre kurz "Bakalárik" aj "Inžinierik" bude spustené dňa
01. 04. 2022 o 10:00 a potrvá týždeň alebo do naplnenia stavov (maximálny počet bakalárikov: 60, inžinierikov: 60).

V prípade veľkého záujmu detí nebude možné opakovane vyhovieť tým záujemcom, ktorí už raz kurz "bakalárik" alebo "inžinierik" absolvovali. Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí doposiaľ ŽDU neabsolvovali.
Podmienkou prijatia na kurz "inžinierik" je absolvovanie kurzu "bakalárik"!

Účastnícky poplatok bol pre rok 2022 stanovený na sumu 160 €.

Všeobecné podmienky ŽDU 2022

Pripojte sa k nám a sledujte nás aj na našej Facebook stránke na ktorej sa vždy dozviete najnovšie informácie a v predstihu sa budete môcť dostať k rôznym zákulisným materiálom, fotkám a videám. Neoľutujete :-)