ŽDU

Kontaktujte nás

Naša korešpondenčná, telefónná, emailová adresa a kontaktná osoba:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Anna Chasníková
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 513 2058
anna.chasnikova@feit.uniza.sk