ŽDU

Kontaktujte nás

Pre kontaktovanie, môžete použiť nasledovný formulár. Správa bude doručená organizačnému výboru ŽDU.

Ak by Vám nás formulár nestačil, tak naša korešpondenčná, telefónná, emailová adresa a kontaktná osoba:

Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta,
Katedra fyziky
pani Naďežda Remencová
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 513 2339
remencova@fyzika.uniza.sk