Partneri a podporovatelia

img_61911c2a256779.63049408
UNIZA_V_S_sk

Žilinská univerzita je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách a celouniverzitných študijných programoch vzdeláva 8150 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti vedy a výskumu je naša univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí.

ŽILINA je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky. Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie. Mesto však nie je len centrom automobilovej výroby, ale spolu s regiónom Horné Považie zaujímavou turistickou destináciou. Sídli tu Žilinská univerzita a od roku 2008 Žilinská diecéza. V poslednom období vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a konferenčného cestovného ruchu.

Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Navyše je náš profesionálny personál schopný rýchleho a efektívneho riešenia Vašej zákazky. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť. Hlavné činnosti – výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo, montáž optických trás.

Spoločnosť Ekono-Print s.r.o. bola založená v roku 2001. Od svojho vzniku pôsobíme na trhu v oblasti dovozu a vývozu výroby, distribúcie a potlače reklamných a darčekových predmetov, využívame kapacity ofsetovej tlačiarne a pôsobíme na mediálnom trhu. Veľmi veľký dôraz kladieme pri každej zákazke na profesionalitu a kreativitu. Pri realizácií zákaziek úzko spolupracujeme s našimi externými pracovníkmi. Patria medzi nich profesionálny fotograf, prekladatelia a korektori odborných textov, dizajnéri, aranžéri…

albi

Už 19 rokov robíme spoločne radosť Vám aj Vašim blízkym. Spoločnosť Albi s.r.o. je jedným z popredných výrobcov a predajcov komplexného sortimentu darčekov, blahoželaní, spoločenských hier a darekového balenia na Slovensku aj v zahraničí. Našim cieľom je ponúknuť zákazníkom vhodný darček pre akúkoľvek príležitosť. Pridanou hodnotou je originalita našich darčekov a osobné venovanie, ktoré nájdete na veľkej časti našich produktov.

img_61911c2a256779.63049408

Spoločnosť A2B, s.r.o. bola založená v roku 1996 v Žiline. A2B, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti napájania telekomunikačných a priemyselných technológií na území Slovenskej republiky a taktiež v zahraničí. Hlavnou oblasťou pôsobenia firmy je výroba, dodávka a servis napájacích systémov, zálohových systémov, invertorových systémov, špeciálnych zákazníckych zostáva ďalších zariadení súvisiacich so zabezpečením napájania telekomunikačných a priemyselných zariadení. Od svojho vzniku sa spoločnosť zamerala najmä na poskytovanie kvalitných služieb v uvedenej oblasti. Výsledkom úspešného pôsobenia firmy ako trvalého a spoľahlivého partnera je neustále sa zvyšujúci počet spokojných zákazníkov.