Kontaktujte nás

Korešpondenčná adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra fyziky
Anna Chasníková
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+041 513 2301
anna.chasnikova@feit.uniza.sk

Odborný garant projektu

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

peter.hockicko@feit.uniza.sk

Ekonomické informácie, platby

Ing. Katarína Jurošková

Prihlášky, skupinky a administrácia

Anna Chasníková

Web, prihlášky, Facebook

Juraj Remenec