20. ročník Žilinskej detskej univerzity

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline

v spolupráci s

Fakultou elektrotechniky a informačných technológií

a pedagógmi Žilinskej univerzity v Žiline

ponúkajú vašim deťom možnosť v dňoch

08. – 12. júla 2024

absolvovať

20. ročník
Žilinskej detskej univerzity
v Žiline

Rozdelenie do skupín

Požiadavky na presun medzi skupinami je možné nahlásiť najneskôr
do 17.05.2024 do 14:00 na adresu anna.chasnikova@feit.uniza.sk

pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom „bakalárik“ a „inžinierik„.

Prihlasovanie na ŽDU 2024 pre kurz „Bakalárik“ aj „Inžinierik“ bude spustené 01.04.2024 o 10:00 a potrvá približne týždeň alebo do naplnenia stavov (maximálny počet bakalárikov: 60, inžinierikov: 50).

V prípade veľkého záujmu detí nebude možné opakovane vyhovieť tým záujemcom, ktorí už raz kurz „bakalárik“ alebo „inžinierik“ absolvovali. Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí doposiaľ ŽDU neabsolvovali. Podmienkou prijatia na kurz „inžinierik“ je absolvovanie kurzu „bakalárik“!

Cena za podujatie v roku 2024 bola stanovená na 160€/dieťa.

Pripojte sa k nám a sledujte nás aj na našej Facebook stránke na ktorej sa vždy dozviete najnovšie informácie a v predstihu sa budete môcť dostať k rôznym zákulisným materiálom, fotkám a videám. Neoľutujete 🙂

Vážení rodičia,


otvorenie
20. ročníka Žilinskej detskej univerzity
sa bude konať
dňa 8. 7. 2024 o 8:00h
v areáli Žilinskej univerzity v Žiline – aula BG2A1
Datalan, Univerzitná 1 (Veľký diel).

Žiadame Vás, aby ste priviedli svoje dieťa v čase od 7:30 – 7:55 h, a aby sa

aspoň jeden z rodičov zúčastnil krátkej inštruktáže počas
otvorenia ŽDU.

Deti budú oboznámené s organizačnými, bezpečnostnými pokynmi a rozvrhom vyučovania. Deti dostanú tričko s logom ŽDU podľa rozdelenia do jednotlivých skupín, ruksak, v ktorom budú pripravené školské pomôcky (index, písacie potreby, zošit, u bakalárikov aj kniha s vybranými prednáškami) a vložený originál faktúry o úhrade.

Každá skupina detí bude mať pridelených dvoch inštruktorov, ktorí sa o deti budú po celú dobu starať.

Je nutné vyplniť tlačivá, ktoré bude každý zákonný zástupca odovzdávať pred otvorením ŽDU pri odovzdávaní dieťaťa inštruktorovi. V prípade, že máte možnosť už vyplnené a podpísané tlačivá doniesť 8. 7. 2024 ráno, urobte tak prosím, urýchlime tým čas.

Ak túto možnosť nemáte,  prázdne tlačivá budú pripravené k vyplneniu.

za
albi
img_61911c2a256779.63049408