Žilinská detská univerzita

ŽDU
Duef1
Absolventi ŽDU 2017
Duef2
Prednášky, ŽDU 2017
Duef2
Hričovské letisko, ŽDU 2017
Duef3
Na vlakových cvičeniach, ŽDU 2015
Duef4
Na Hričovskom letisku, ŽDU 2015
Duef5
Krajina vĺn, ŽDU 2014
Duef2
Promócie, ŽDU 2017
Duef2

Žilinská detská univerzita 2021

Vážení rodičia, priatelia ŽDU,
Žilinská univerzita aj tento rok usporiada Žilinskú detskú univerzitu. V akom formáte, to záleží od okolností súvisiacich s Covid 19. Momentálne je predpoklad, že tak, ako minulý rok, aj tento rok sa prednášky ŽDU 2021 uskutočnia on-line prostredníctvom kanála YouTube. V prípade, že sa akuálna situácia vylepší, budeme uvažovať aj o sprístupnení niektorých laboratórií po dohode s vyučujúcimi a s dodržaním všetkých nariadení súvisiacich s protiepidemiologickými opatreniami.

Prihlasovanie na ŽDU 2021 bude spustené 1.5.2021.
S pozdravom a želaním zdravia, OV ŽDU


Archív vysielania ŽDU 2020