19. ročník Žilinskej detskej univerzity

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline

v spolupráci s

Fakultou elektrotechniky a informačných technológií

a pedagógmi Žilinskej univerzity v Žiline

ponúkajú vašim deťom možnosť v dňoch

10. – 14. júla 2023

absolvovať

19. ročník
Žilinskej detskej univerzity
v Žiline

pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom „bakalárik“ a „inžinierik„.

Prihlasovanie na ŽDU 2023 pre kurz „Bakalárik“ aj „Inžinierik“ bude spustené dňa  03. 04. 2023 o 10:00 a potrvá týždeň alebo do naplnenia stavov (maximálny počet bakalárikov: 60, inžinierikov: 50).

V prípade veľkého záujmu detí nebude možné opakovane vyhovieť tým záujemcom, ktorí už raz kurz „bakalárik“ alebo „inžinierik“ absolvovali. Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí doposiaľ ŽDU neabsolvovali. Podmienkou prijatia na kurz „inžinierik“ je absolvovanie kurzu „bakalárik“!

Cena za podujatie v roku 2023 bola stanovená na sumu

160 €,-

Pripojte sa k nám a sledujte nás aj na našej Facebook stránke na ktorej sa vždy dozviete najnovšie informácie a v predstihu sa budete môcť dostať k rôznym zákulisným materiálom, fotkám a videám. Neoľutujete 🙂

za
albi
img_61911c2a256779.63049408