ŽDU

Prihláška na Žilinskú detskú univerzitu 2019

Do spustenia registrácie ostáva/ostávajú ešte

Prosím, majte na pamäti že:

 1. Zo skúseností z posledných rokov, nápor na registráciu do ŽDU je obrovský. A o prijatí uchádzača rozhoduje okrem iných faktorov aj čas podania prihlášky.
 2. Tento rok bude registrácia pustená len na 24 hodín. T.z. od 01.04.2019 10:00 do 02.04.2019 10:00.
 3. Prijatých bude prvých 60 uchádzačov na každý kurz. Ďalší uchádzači sú registrovaní v poradí ako náhradníci (prebehne kontrola prihlásených v zmysle platných pravidiel).
 4. Pre včasné a skoré zaregistrovanie si ešte pred spustením tejto registrácie pripravte tieto povinné údaje:
  • Meno a priezvisko dieťaťa,
  • dátum narodenia,
  • Konfekčná veľkosť trička dieťaťa uvádzaná v centimetroch (výška dieťaťa)
  • adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu,
  • PSČ,
  • a kontaktné údaje (meno, mobil a email) na zákonného zástupcu.
 5. Venujte zvýšenú pozornosť správnemu vyplneniu údajov. Chybne vyplnené prihlášky NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ.
 6. Pre registráciu, ak to bude možné, používajte primárne osobný počítač s najnovším, aktualizovaným web prehliadačom podporujúcim štandard HTML5 (Chrome, Opera, Firefox, Safari alebo Edge). Použitie mobilného telefónu je síce technicky možné ale je menej pohodlné, zdĺhavé a častokrát vedie aj k chybám v prihláške.

Pripojte sa k nám aj na našej Facebook stránke na ktorej sa vždy dozviete najnovšie informácie a v predstihu sa budete môcť dostať k rôznym materiálom, fotkám a videám. Neoľutujete...